Vay vốn ngân hàng chính sách áp dụng cho ai?

Vay vốn ngân hàng chính sách xã hội được áp dụng với một số đối tượng cụ thể không đáp ứng được tiêu chí vay vốn các ngân hàng khác.

1. Ngân hàng chính sách xã hội là gì?

Ngân hàng Chính sách xã hội (tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam Bank for Social Policies, viết tắt: VBSP) là tổ chức tín dụng thuộc Chính phủ Việt Nam, được thành lập theo Quyết định 131/2002/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ để cho vay hộ nghèo và các đối tượng vay vốn chính sách xã hội khác. Khác với ngân hàng thương mại, Ngân hàng Chính sách xã hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được Chính phủ Việt Nam bảo đảm khả năng thanh toán; tỷ lệ dự trữ bắt buộc của ngân hàng là 0%; Ngân hàng không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

Vay vốn ngân hàng chính sách

Vay vốn ngân hàng chính sách

Về menu ↑

a. Nghiệp vụ hiện hành

 • Cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
 • Nhận tiền gửi tiết kiệm.
 • Dịch vụ thanh toán ngân quỹ.
 • Nhận vốn ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
 • Giải ngân cho vay qua thẻ đối với chương trình cho vay học sinh – sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
 • Phát hành trái phiếu được Chính phủ Việt Nam bảo lãnh.
Về menu ↑

b. Chương trình vay vốn ngân hàng chính sách lớn hiện hành

 • Cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn.
 • Cho vay nhà ở xã hội.

Ngoài ra còn có 21 chương trình vay khác hiện hành dành cho đối tượng được vay vốn ngân hàng chính sách xã hội.

Về menu ↑

2. Các đối tượng được vay vốn ngân hàng chính sách

Về menu ↑

a. Đối tượng chung được vay vốn

Ngân hàng chính sách xã hội đang triển khai nhiều chương trình cho vay ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách.

Các đối tượng được vay gồm: hộ nghèo; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; các đối tượng vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm; các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; các đối tượng được vay vốn để thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;… các đối tượng khác theo các quyết định của Thủ tướng.

Vay vốn ngân hàng chính sách

Các đối tượng được vay vốn

Về menu ↑

b. Đối tượng vay vốn cho nhà ở xã hội

 • Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
 • Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.
 • Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Thời hạn cho vay đối với các đối tượng này là từ 15 đến 25 năm; có thể vay dưới 15 năm tùy thỏa thuận giữa ngân hàng và người vay. Lãi suất được quy định bởi chính phủ theo mỗi năm khác nhau.

Vay vốn ngân hàng chính sách xã hôi được Chính phủ Việt Nam đưa ra nhằm tạo điều kiện cho người có hoàn cảnh khó khăn và những người có công. Điều này thúc đẩy động lực phát triển xã hội, xây dựng vòng quay vốn cho những dòng tiền nhỏ, tận dụng tối đa hóa nguồn lực xã hội để phát triển kinh tế – chính trị.

Onlinebank
Logo
Reset Password
So sánh
 • Total (0)
So sánh
0