Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu thập

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên trang Onlinebank.com.vn bao gồm: họ tên, email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà Onlinebank cần Khách hàng cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và Onlinebank chỉ sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Onlinebank, đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.
 • Các Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Onlinebank về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin 

Onlinebank sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

 • Cung cấp các sản phẩm dịch cho người có nhu cầu sử dụng và người cung cấp sản phẩm dịch vụ.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa kháh hàng và Onlinebank
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của Người dung hoặc các hoạt động giả mạo.
 • Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Onlinebank.
 • Onlinebank có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu phù hợp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Onlinebank.

Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng:

Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

 • Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Onlinebank thực hiện việc này.
 • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên không có liên quan đến Ban quản trị của Onlinebank. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Onlinebank sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

 • Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Onlinebank được Onlinebank cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Onlinebank. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Onlinebank cam kết:
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên không liên quan nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Onlinebank sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán.

Thay đổi điều khoản và chính sách bảo mật

 • Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản của bản Chính sách Bảo vệ Riêng tư này cho phù hợp với điều kiện thực tế.
 • Chúng tôi sẽ thông báo về những thay đổi lớn bằng cách đặt thông báo trên site của chúng tôi hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ e-mail mà khách hàng đã cung cấp và được đặt trong thiết lập người dùng của khách hàng.

Miễn trừ trách nhiệm

 • Mặc dù Chính sách Bảo vệ riêng tư đặt ra những tiêu chuẩn về Dữ liệu và chúng tôi luôn cố gắng hết mình để đáp ứng, chúng tôi không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi có thể dẫn đến việc Dữ liệu bị tiết lộ. Vì thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo đảm Dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.

Sự đồng ý của khách hàng

 • Khi sử dụng dịch vụ của Onlinebank, Khách hàng mặc nhiên chấp nhận điều khoản trong Chính sách Bảo vệ Riêng tư này. Muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ info@onlinebank.com.vn. Chúng tôi hoạt động hoàn toàn trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam và cam kết tuân thủ các pháp chế của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các điều khoản trên là phù hợp với luật pháp hiện hành và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người sử dụng dịch vụ của Onlinebank.

So sánh

Onlinebank.com.vn là website so sánh tài chính như các khoản vay, bảo hiểm, thẻ tín dụng ... giúp khách hàng lựa chọn được sản phẩm tốt, phù hợp nhu cầu của mình dựa trên các tiêu chí khác nhau của từng sản phẩm.
Follow Us

Liên kết: Hayhomes.com | CardTOT | Tin tức BĐS | Mua sắm Hayhomes

Onlinebank
Logo
So sánh
 • Total (0)
So sánh
0