Nghiệp vụ ngân hàng thương mại hiện đại cơ bản

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại chủ yếu là nhận tiền gửi và cho vay vốn  đầu tư. Tuy nhiên cũng có những thay đổi cho phù hợp với sự phát triển của khách hàng, khoa học kỹ thuật kinh tế và xã hội. Nhờ có các ngân hàng thương mại mà các chính sách tài chính tiền tệ của Nhà nước được thực hiện một cách nhanh chóng và kịp thời hơn, từ đó việc kiểm soát các hoạt động của các doanh nghiệp được dễ dàng, theo đúng luật pháp hơn.

1. Tổng quan về ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng

Ngân hàng thương mại đã hình thành tồn tại và phát triển hàng trăm năm gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá. Sự phát triển hệ thống ngân hàng thương mại đã có tác động rất lớn và quan trọng đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá, ngược lại kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ đến giai đoạn cao nhất là nền kinh tế thị trường thì NHTM cũng ngày càng được hoàn thiện và trở thành những định chế tài chính không thể thiếu được. Thông qua hoạt động tín dụng thì ngân hàng thương mại tạo lợi ích cho người gửi tiền, người vay tiền và cho cả ngân hàng thông qua chênh lệch lại suất mà thu được lợi nhuận cho ngân hàng.

nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại có 2 cấp:

– Ngân hàng trung ương (ngân hàng nhà nước): không kinh doanh, quản lí nhà nước về tiền – ngân hàng cấp 2 – tín dụng.

– Ngân hàng trung gian: kinh doanh quyền sử dụng tiền.

Ngân hàng trung gian chia làm 3 nhóm:

– Ngân hàng thương mại: chủ yếu tài trợ cho các hoạt động thương mại.

– Ngân hàng chính sách: chủ yếu tài trợ cho các hoạt động kém ưu đãi trong xã hội => chính sách cho con người (ngân hàng chính sách xã hội), chính sách cho hạ tầng kinh tế (ngân hàng phát triển), chính sách cho thị trường tài chính (ngân hàng đầu tư và phát triển), chính sách cho xuất nhập khẩu (ngân hàng xuất nhập khẩu)

– Ngân hàng đặc biệt: tài trợ cho các hoạt động không được hỗ trợ ở các ngân hàng khác.

2. Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại

a. Nghiệp vụ ngân hàng truyền thống

– Trao đổi tiền tệ.

– Chiếc khấu thương phiếu.

– Cho vay thương mại.

– Nhận tiền gửi tiết kiệm.

– Bảo quản vật có giá.

– Tài trợ cho hoạt động chính phủ.

– Cung cấp tài khoản giao dịch.

– Cung cấp dịch vụ uỷ thác.

b. Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại

– Tư vấn tài chính.

– Quản lí ngân quỹ.

– Cho vay tiêu dùng.

– Cho thuê tài chính.

– Tài trợ dự án.

– Cung cấp dịch vụ bảo hiểm (bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tài sản).

– Môi giới chứng khoán.

– Cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư và bán buôn.

– Dịch vụ thẻ và ngân hàng quốc tế.

Onlinebank
Logo
Reset Password
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0