Vay mua nhà ngân hàng UOB

Deal Score+1
Chỉ từ 7,49%/năm
Deal Score+1
Chỉ từ 7,49%/năm

ĐẶC ĐIỂM

Thời hạn vay tối đa: 25 năm
Tài sản thế chấp: Bất động sản

THÔNG TIN CHUNG

Lãi suất:

Lựa chọn 1 (lãi suất thả nổi)
Lãi suất năm đầu: Lãi suất cơ sở + 0,49%
Lãi suất năm thứ 2: Lãi suất cơ sở + 0,74%
Lãi suất từ năm thứ 3: Lãi suất cơ sở + 0,99%
 
Lựa chọn 2 (vay từ 800 triệu đến dưới 1,6 tỷ đồng)
Lãi suất ban đầu: 7,49%/năm, cố định trong 12 tháng
Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất cơ sở + 1,99%
Lựa chọn 3 (vay từ 800 triệu đến dưới 1,6 tỷ đồng)
Lãi suất ban đầu: 8,35%/năm, cố định trong 36 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất cơ sở + 1,99%

Lựa chọn 4 (vay từ 1,6 tỷ đồng)
Lãi suất ban đầu: 8%/năm, cố định trong 36 tháng
Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất cơ sở + 1,99%

Phí trả nợ trước hạn:

Gói thả nổi lãi suất và cố định lãi suất trong 12 tháng đầu
Năm 1: 1,5%
Năm 2: 1,5%

Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 3

Gói cố định lãi suất 36 tháng đầu

Năm 1: 3%
Năm 2: 2%
Năm 3: 1%
Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 4

Phí định giá tài sản:

  • Từ 2.000.000đ – 2.100.000đ/hồ sơ

Khu vực:

Mục đích vay:

Mục đích vay:

Nội dung khác

Nhận ưu đãi qua email

Don't worry we don't spam

1 Comment
  1. Lãi suất mua xe nhiêu vậy?

Leave a reply

Register New Account
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0