Vay mua nhà HSBC

So sánh
Deal Score+1
Từ 6,49%/năm Xem thêm
Deal Score+1
Từ 6,49%/năm Xem thêm

  • Thời hạn vay tối đa: 25 năm
  • Tài sản thế chấp: Nhà/Căn hộ

Lãi suất:

Lựa chọn 1 Lãi suất ban đầu: 7,49%/năm, cố định trong 6 tháng Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất cơ sở + 0,5%

Lựa chọn 2 Lãi suất ban đầu: 8,99%/năm, cố định trong 12 tháng Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất cơ sở + 0,5%

Lựa chọn 3 (áp dụng cho khoản vay từ 1 tỷ đồng) Lãi suất ban đầu: 6,49%/năm, cố định trong 12 tháng Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất cơ sở + 0,5%

Lựa chọn 4 Lãi suất ban đầu: 6,99%/năm, cố định trong 24 tháng Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất cơ sở + 0,5% Lựa chọn 5 Lãi suất ban đầu: 7,49%/năm, cố định trong 36 tháng Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất cơ sở + 0,5%

Phí trả nợ trước hạn:

Gói lãi suất 7,49% (6 tháng)
Năm 1: 2,5%
Năm 2: 2%
Năm 3: 1%
Gói lãi suất 8,99%
Năm 1: không tất toán trước hạn
Năm 2: không tất toán trước hạn
Năm 3: 3%
Gói lãi suất 6,49%
Năm 1: 3%
Năm 2: 2,75%
Năm 3: 1,75%
Gói lãi suất 6,99%
Năm 1 : 3%
Năm 2 : 3%
Năm 3: 2%
Gói lãi suất 7,49%  (36 tháng)
Năm 1 : 3%
Năm 2 : 3%
Năm 3: 3%

Phí định giá tài sản

  • 2.100.000đ – 2.500.000đ

Tỉ lệ cho vay

  • 70% trên giá trị tài sản đảm bảo.
8.3 Total Score
0 reviews
Review

Nhân viên
8.5
Điểm giao dịch
8.5
Dịch vụ
8
Lãi suất
8
Add your review

Nơi ở:

Mục đích vay:

Nội dung khác

Nhận ưu đãi qua email

Don't worry we don't spam

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Your total score

Register New Account
Reset Password
So sánh SPDV
  • Total (0)
So sánh
0