Bảo hiểm nhân thọ Phúc bảo trọn đời

LưuĐã lưuRemoved from wishlist 0
So sánh
  • Mức phí tối thiểu: 0 triệu
  • Độ tuổi tham gia: 0-55 tuổi
  • Thời hạn hợp đồng: 100 trừ Tuổi tham gia bảo hiểm
  • Thời hạn đóng phí: 10/ 20 năm
  • Định kỳ đóng phí: năm/ nửa năm/ quý

1. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM Bảo hiểm nhân thọ Phúc bảo trọn đời

Kế hoạch bảo hiểm trọn đời PHÚC BẢO TRỌN ĐỜI của Fubon Life sẽ đi cùng bạn tới tận năm bạn thượng thọ 100 tuổi như một kế hoạch tài chính hoàn hảo bạn chuẩn bị cho những người thân yêu khi rủi ro không may xảy đến với bạn.

phúc bảo trọn đời

PHÚC BẢO TRỌN ĐỜI chính là cách để bạn thể hiện tình yêu và trách nhiệm với gia đình thân yêu.

2. QUYỀN LỢI CHI TIẾT Bảo hiểm nhân thọ Phúc bảo trọn đời

a. Quyền lợi trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong hay thương tật toàn bộ vĩnh viễn:

Thời hạn đóng phí 10 năm:

  • (100% + 6% *t) STBH (trong thời hạn đóng phí).
  • 180% STBH (sau thời hạn đóng phí).

Thời hạn đóng phí 20 năm:

  • (100% + 6% *t) STBH (trong thời hạn đóng phí).
  • 220% STBH (sau thời hạn đóng phí).

* STBH: Số tiền bảo hiểm

   t: Tổng số năm hợp đồng tính tới thời điểm cuối năm phát sinh sự kiện bảo hiểm .

b. Quyền lợi trường thọ: (Được chi trả khi Người được bảo hiểm đủ 100 tuổi)

Thời hạn đóng phí 10 năm: 180%.

Thời hạn đóng phí 20 năm: 220%.

3. ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Tuổi được bảo hiểm: 0-45 tuổi hoặc 0-55 tuổi.

4. GIẢI PHÁP GIA TĂNG BẢO VỆ

Phúc Bảo Bổ trợ tử kỳ do tai nạn

Quyền lợi trong trường hợp tử vong do tai nạn: 100% x Số tiền bảo hiểm

Quyền lợi trong trường hợp thương tật do tai nạn: 5%~100% x Số tiền bảo hiểm

 (tỷ lệ thanh toán tùy thuộc vào mức độ thương tật)

Phúc Bảo Bổ trợ nằm viện và Phẫu thuật

Quyền lợi hỗ trợ nằm viện hàng ngày (DHB):  100%* Số tiền bảo hiểm/ngày, Tối đa 120 ngày cộng dồn cho mỗi năm hợp đồng.

Quyền lợi phẫu thuật: 500%*Số tiền bảo hiểm/lần phẫu thuật, Không hạn chế số lần phẫu thuật.

Phúc Bảo Bổ trợ nằm viện do Tai nạn

Chi trả căn cứ vào số ngày nằm viện thực tế như sau: 

100%* Số tiền bảo hiểm/ngày trong 5 ngày nằm viện đầu tiên.; 

125%* Số tiền bảo hiểm/ngày từ ngày thứ 6 trở đi.

Phúc Bảo bổ trợ tử kỳ

Chi trả 100%* Số tiền bảo hiểm đối với trường hợp Tử vong và Thương tật vĩnh viễn.

Phúc Bảo bổ trợ bệnh hiểm nghèo

Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu: Lần 1: 50% STBH, Lần 2: 50% STBH.

Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau: 100% STBH.

Quyền lợi bệnh ung thư: 200% STBH.

Onlinebank

Đặc điểm: Bảo hiểm nhân thọ Phúc bảo trọn đời

Định kỳ đóng phí
Độ tuổi tham gia
Mức phí tối thiểu 0 triệu
Thời hạn đóng phí
Thời hạn hợp đồng
Bảo hiểm nhân thọ Phúc bảo trọn đời
Bảo hiểm nhân thọ Phúc bảo trọn đời

LưuĐã lưuRemoved from wishlist 0
So sánh
×

Báo lỗi:

Report
Onlinebank
Logo
Reset Password
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0