Fubon Life

Danh mục
 • Tất cả
 • Yêu thích
 • Xem nhiều
 • Đánh giá tốt
 • Hết hạn
Đã lưuRemoved from wishlist 0
So sánh
 • Mức phí tối thiểu: 0 triệu
 • Độ tuổi tham gia: 0-55 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng: 10/ 15/ 20 năm
 • Thời hạn đóng phí: 10/ 15/ 20 năm
 • Định kỳ đóng phí: năm/ nửa năm/ quý
Xem thêm +
Điểm
5
Đã lưuRemoved from wishlist 0
So sánh
 • Mức phí tối thiểu: 0 triệu
 • Độ tuổi tham gia: 0-55 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng: 100 trừ Tuổi tham gia bảo hiểm
 • Thời hạn đóng phí: 10/ 20 năm
 • Định kỳ đóng phí: năm/ nửa năm/ quý
Xem thêm +
Điểm
5
Đã lưuRemoved from wishlist 0
So sánh
 • Mức phí tối thiểu: 0 triệu
 • Độ tuổi tham gia: 0-13 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng: 22 tuổi
 • Thời hạn đóng phí: 15/ 18 tuổi
 • Định kỳ đóng phí: năm/ nửa năm/ quý
Xem thêm +
Điểm
4.5
Đã lưuRemoved from wishlist 0
So sánh
 • Mức phí tối thiểu: 5 triệu
 • Độ tuổi tham gia: 15-55 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng: 100 tuổi
 • Thời hạn đóng phí: 100 tuổi
 • Định kỳ đóng phí: Năm/nửa năm/quý
Xem thêm +
Điểm
5
Đã lưuRemoved from wishlist 0
So sánh
 • Mức phí tối thiểu: 0 triệu
 • Độ tuổi tham gia: 0-55 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng: 100 trừ Tuổi tham gia bảo hiểm
 • Thời hạn đóng phí: 10/ 20 năm
 • Định kỳ đóng phí: năm/ nửa năm/ quý
Xem thêm +
Điểm
5
Đã lưuRemoved from wishlist 0
So sánh
 • Mức phí tối thiểu: 3 triệu
 • Độ tuổi tham gia: 0-55 tuổi
Xem thêm +
Điểm
4.5
Đã lưuRemoved from wishlist 0
So sánh
 • Mức phí tối thiểu: 0 triệu
 • Độ tuổi tham gia: 18-40 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng: 5 năm
 • Thời hạn đóng phí: một lần/ 2 năm
 • Định kỳ đóng phí: năm/ nửa năm/ quý
Xem thêm +
Điểm
5
Đã lưuRemoved from wishlist 0
So sánh
 • Mức phí tối thiểu: 0 triệu
 • Độ tuổi tham gia: 0-53 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng: 12/ 15/ 20 năm
 • Thời hạn đóng phí: 9/ 12/ 20 năm
 • Định kỳ đóng phí: năm/ nửa năm/ quý
Xem thêm +
Điểm
5
Đã lưuRemoved from wishlist 0
So sánh
 • Mức phí tối thiểu: 0 triệu
 • Độ tuổi tham gia: 20-55 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng: 59/ 64/ 69/ 74 tuổi
 • Thời hạn đóng phí: 50/ 55/ 60/ 65 tuổi
 • Định kỳ đóng phí: năm/ nửa năm/ quý
Xem thêm +
Điểm
5
Đã lưuRemoved from wishlist 0
So sánh
 • Mức phí tối thiểu: 0 triệu
 • Độ tuổi tham gia: 18-40 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng: 5/10 năm
 • Thời hạn đóng phí: một lần, 3/ 5 năm
 • Định kỳ đóng phí: năm/ nửa năm/ quý
Xem thêm +
Điểm
5
Đã lưuRemoved from wishlist 0
So sánh
 • Mức phí tối thiểu: 0 triệu
 • Độ tuổi tham gia: 18-64 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng: 1/2/3/5 năm
 • Thời hạn đóng phí: 1/2/3/5 năm
 • Định kỳ đóng phí: nửa năm/năm
 
Xem thêm +
Điểm
5
Đã lưuRemoved from wishlist 0
So sánh
 • Mức phí tối thiểu: 0 triệu
 • Độ tuổi tham gia: 0-55 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng: 10/12/15/20 năm
 • Thời hạn đóng phí: 18 - 55 tuổi
 • Định kỳ đóng phí: năm/nửa năm/quý
Xem thêm +
Điểm
5
Đã lưuRemoved from wishlist 0
So sánh
 • Mức phí tối thiểu: 0 triệu
 • Độ tuổi tham gia: 0-55 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng: 70 tuổi
 • Thời hạn đóng phí: 10 năm
 • Định kỳ đóng phí: năm/nửa năm/quý
Xem thêm +
Điểm
4.5
Đã lưuRemoved from wishlist 0
So sánh
 • Mức phí tối thiểu: 0 triệu
 • Độ tuổi tham gia: 0-65 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng: 2/7 năm
 • Thời hạn đóng phí: 2/7 năm
 • Định kỳ đóng phí: 1 lần
Xem thêm +
Điểm
5
Xem tiếp
Onlinebank
Logo
Reset Password
So sánh
 • Total (0)
So sánh
0
Shopping cart