Bảo hiểm nhân thọ Phúc bảo thành đạt

LưuĐã lưuRemoved from wishlist 0
So sánh

1. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM Bảo hiểm nhân thọ Phúc bảo thành đạt

PHÚC BẢO THÀNH ĐẠT của Fubon Life sẽ giúp bạn chuẩn bị quỹ học tập cho con, đồng thời đề phòng những rủi ro trong cuộc sống có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của con và của bạn, người trụ cột trong gia đình. Đồng thời, khi con bạn đủ 22 tuổi, bạn sẽ được nhận một khoản tiền lớn để làm quà khởi nghiệp cho con bạn.

phúc bảo thành đạt

2. QUYỀN LỢI CHI TIẾT Bảo hiểm nhân thọ Phúc bảo thành đạt

Quyền lợi bảo vệ:

Quyền lợi trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 300% x Số tiền bảo hiểm.

Quyền lợi trong trường hợp Người được bảo hiểm mắc bệnh nghiêm trọng: 100% × Số tiền bảo hiểm.

Quyền lợi tích lũy:

Nhận Quyền lợi đáo hạn bằng 100% x Số tiền bảo hiểm khi Người được bảo hiểm tròn 22 tuổi và nhận Quyền lợi tiền mặt theo một trong hai kế hoạch sau:

Kế hoạch A: Tuổi của người được bảo hiểm: 14 (15% STBH), 15 (20% STBH), 16 (25% STBH), 17 (30% STBH), 22 (100% STBH).

Kế hoạch B: Tuổi của người được bảo hiểm: 18 (35% STBH), 19 (40% STBH), 20 (45% STBH), 21 (50% STBH), 22 (100% STBH).

Quyền lợi khác:

 • Quyền lợi miễn phí bảo hiểm: khi bên mua bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, công ty sẽ miễn phí bảo hiểm cho các kỳ tiếp theo. Các quyền lợi bảo hiểm của hợp đồng không thay đổi.
 • Quyền lợi chi phí sinh hoạt: khi bên mua bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, công ty sẽ chi trả cho người mua bảo hiểm 10% STBH mỗi năm cho đến khi hợp đồng chấm dứt. Các quyền lợi bảo hiểm của hợp đồng không thay đổi.

3. ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Tuổi được bảo hiểm: 0-13 tuổi.

4. GIẢI PHÁP GIA TĂNG BẢO VỆ

Phúc Bảo Bổ trợ tử kỳ do tai nạn

Quyền lợi trong trường hợp tử vong do tai nạn: 100% x Số tiền bảo hiểm

Quyền lợi trong trường hợp thương tật do tai nạn: 5%~100% x Số tiền bảo hiểm

 (tỷ lệ thanh toán tùy thuộc vào mức độ thương tật)

Phúc Bảo Bổ trợ nằm viện và Phẫu thuật

Quyền lợi hỗ trợ nằm viện hàng ngày (DHB):  100%* Số tiền bảo hiểm/ngày, Tối đa 120 ngày cộng dồn cho mỗi năm hợp đồng.

Quyền lợi phẫu thuật: 500%*Số tiền bảo hiểm/lần phẫu thuật, Không hạn chế số lần phẫu thuật.

Phúc Bảo Bổ trợ nằm viện do Tai nạn

Chi trả căn cứ vào số ngày nằm viện thực tế như sau: 

100%* Số tiền bảo hiểm/ngày trong 5 ngày nằm viện đầu tiên.; 

125%* Số tiền bảo hiểm/ngày từ ngày thứ 6 trở đi.

Phúc Bảo bổ trợ tử kỳ

Chi trả 100%* Số tiền bảo hiểm đối với trường hợp Tử vong và Thương tật vĩnh viễn.

Onlinebank

Đặc điểm: Bảo hiểm nhân thọ Phúc bảo thành đạt

Định kỳ đóng phí
Độ tuổi tham gia
Mức phí tối thiểu 0 triệu
Thời hạn đóng phí
Thời hạn hợp đồng
Bảo hiểm nhân thọ Phúc bảo thành đạt
Bảo hiểm nhân thọ Phúc bảo thành đạt

×

  Báo lỗi:

  Report
  Onlinebank
  Logo
  Reset Password
  So sánh
  • Total (0)
  So sánh
  0