Bảo hiểm nhân thọ Phúc bảo an phú

LưuĐã lưuRemoved from wishlist 0
So sánh
  • Mức phí tối thiểu: 0 triệu
  • Độ tuổi tham gia: 0-53 tuổi
  • Thời hạn hợp đồng: 12/ 15/ 20 năm
  • Thời hạn đóng phí: 9/ 12/ 20 năm
  • Định kỳ đóng phí: năm/ nửa năm/ quý

1. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM Bảo hiểm nhân thọ Phúc bảo an phú

PHÚC BẢO AN PHÚ của Fubon Life đóng phí ngắn hạn bảo vệ dài hạn như một tài khoản tiết kiệm và bảo vệ toàn diện cho bạn và gia đình. Sản phẩm giúp bạn vượt qua nỗi lo về tài chính ngay cả khi mắc bệnh hiểm nghèo, hợp đồng vẫn tiếp tục được duy trì với quyền lợi phiếu tiền mặt và đáo hạn giúp những kế hoạch tài chính của bạn và gia đình không bị ảnh hưởng trong quá trình điều trị bệnh hiểm nghèo.

phúc bảo an phú

2. QUYỀN LỢI CHI TIẾT Bảo hiểm nhân thọ Phúc bảo an phú

a. Quyền lợi TĂNG DẦN trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn:

100% Số tiền bảo hiểm gia tăng tương ứng với năm xảy ra sự kiện bảo hiểm (gọi tắt là STBH gia tăng)*

(*STBH gia tăng = Số tiền bảo hiểm * hệ số tương ứng theo năm được quy định trong điều khoản hợp đồng)

b. Quyền lợi trong trường hợp Người được bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo:

37 bệnh hiểm nghèo: 100% STBH.

Tiếp tục bảo vệ Quyền lợi tử vong/ TTTBVV.

Tiếp tục nhận Quyền lợi tiền mặt và đáo hạn.

c. Quyền lợi tiền mặt định kỳ:         

5%× Số tiền bảo hiểm mỗi 3 năm.

d. Quyền lợi đáo hạn:

Thời hạn hợp đồng 12 năm: 160% STBH.

Thời hạn hợp đồng 15 năm: 175% STBH.

Thời hạn hợp đồng 20 năm: 200% STBH.

3. ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Tuổi được bảo hiểm: 0-53 tuổi.

4. GIẢI PHÁP GIA TĂNG BẢO VỆ

Phúc Bảo Bổ trợ tử kỳ do tai nạn

Quyền lợi trong trường hợp tử vong do tai nạn: 100% x Số tiền bảo hiểm.

Quyền lợi trong trường hợp thương tật do tai nạn: 5%~100% x Số tiền bảo hiểm.

 (tỷ lệ thanh toán tùy thuộc vào mức độ thương tật).

Phúc Bảo Bổ trợ nằm viện và Phẫu thuật

Quyền lợi hỗ trợ nằm viện hàng ngày (DHB):  100%* Số tiền bảo hiểm/ngày, Tối đa 120 ngày cộng dồn cho mỗi năm hợp đồng.

Quyền lợi phẫu thuật: 500%*Số tiền bảo hiểm/lần phẫu thuật, Không hạn chế số lần phẫu thuật.

Phúc Bảo Bổ trợ nằm viện do Tai nạn

Chi trả căn cứ vào số ngày nằm viện thực tế như sau: 

100%* Số tiền bảo hiểm/ngày trong 5 ngày nằm viện đầu tiên.; 

125%* Số tiền bảo hiểm/ngày từ ngày thứ 6 trở đi.

Phúc Bảo bổ trợ tử kỳ

Chi trả 100%* Số tiền bảo hiểm đối với trường hợp Tử vong và Thương tật vĩnh viễn.

Onlinebank

Đặc điểm: Bảo hiểm nhân thọ Phúc bảo an phú

Định kỳ đóng phí
Độ tuổi tham gia
Mức phí tối thiểu 0 triệu
Thời hạn đóng phí
Thời hạn hợp đồng
Bảo hiểm nhân thọ Phúc bảo an phú
Bảo hiểm nhân thọ Phúc bảo an phú

LưuĐã lưuRemoved from wishlist 0
So sánh
×

Báo lỗi:

Report
Onlinebank
Logo
Reset Password
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0