Bảo hiểm nhân thọ Phú hưng phát lộc

×

  Nơi ở:


  Gọi cho tôi
  LưuĐã lưuRemoved from wishlist 0
  So sánh
  • Mức phí tối thiểu: 10 triệu
  • Độ tuổi tham gia: 1 tháng – 65 tuổi
  • Thời hạn hợp đồng: 10 năm
  • Thời hạn đóng phí: 3 năm
  • Định kỳ đóng phí: năm

  1. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM Bảo hiểm nhân thọ Phú hưng phát lộc

  Phú Hưng Phát Lộc của Phú Hưng Life.

  phú hưng phát lộc

  Là giải pháp đầu tư ngắn hạn ưu việt

  Lý do bạn nên tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng Phát Lộc:

  • Sản phẩm làm giàu ưu việt nhất cho mọi gia đình.
  • Chỉ đóng phí 1 lần và được bảo vệ đến 10 năm.

  2. QUYỀN LỢI CHI TIẾT Bảo hiểm nhân thọ Phú hưng phát lộc

  phú hưng phát lộc_01

  3. ĐIỀU KIỆN THAM GIA

  Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 65 tuổi.

  4. GIẢI PHÁP GIA TĂNG BẢO VỆ

  Các sản phẩm bổ trợ bao gồm:

  A. Bảo hiểm Tai nạn cá nhân

  1 – Lý do nên tham gia:

  • 650 đồng/ngày/100 triệu STBH: chi phí thấp.
  • 130% STBH Quyền lợi bỏng nặng do tai nạn.
  • 100%-500% STBH Quyền lợi tử vong do tai nạn.
  • 100% STBH Quyền lợi thương tật do tai nạn.

  2 – Quyền lợi khi tham gia:

  • 100% STBH tử vong do tai nạn.
  • 200% STBH tử vong do tai nạn nâng cao.
  • 500% STBH tử vong do tai nạn hàng không.
  • 130% STBH bỏng nặng do tai nạn.
  • Thương tật do tai nạn: % STBH tùy theo loại thương tật.

  3 – Minh họa quyền lợi khi tham gia sản phẩm

  Anh A 30 tuổi tham gia sản phẩm chính của Phú Hưng Life, đính kèm sản phẩm bổ trợ – Tai nạn cá nhân

  • Số tiền bảo hiểm 1 tỷ
  • Thời hạn bảo hiểm: tái tục hàng năm
  • Mức phí 2,4 triệu đồng/năm (khoảng 6.500đ/ngày)

  4 – Các điều kiện kiện tham gia

  • Độ tuổi tham gia: 5 – 64 tuổi
  • Thời hạn bảo hiểm:​ 01 năm và tái tục hàng năm
  • Thời hạn đóng phí: 01 năm và tái tục hàng năm

  B. Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

  1 – Lý do nên tham gia:

  • 35 bệnh hiểm nghèo: bảo vệ toàn diện.
  • 100%-300% STBH quyền lợi bệnh hiểm nghèo.

  2 – Quyền lợi khi tham gia:

  Mắc 01 trong 35 Bệnh hiểm nghèo trong danh mục: 100% – 300% STBH tùy theo loại bệnh

  (*) STBH – Số tiền bảo hiểm: là số tiền công ty chấp thuận bảo hiểm theo Quy tắc và Điều khoản.

  3 – Minh họa quyền lợi khi tham gia sản phẩm

  Anh A 30 tuổi tham gia sản phẩm chính của Phú Hưng Life, đính kèm sản phẩm bổ trợ – Bệnh hiểm nghèo

  • Số tiền bảo hiểm 200 triệu
  • Thời hạn bảo hiểm: 20 năm
  • Mức phí 1,26 triệu đồng/năm (khoảng 3.500đ/ngày)

  Quyền lợi:

  Nếu chẩn đoán mắc 01 trong 35 bệnh hiểm nghèo trong danh mục: 200 – 600 triệu tùy theo loại bệnh

  4 – Các điều kiện kiện tham gia

  Độ tuổi tham gia: 18-60 tuổi.

  C. Bệnh hiểm nghèo của Phụ nữ

  1 – Lý do nên tham gia:

  • Chi phí thấp khoảng 3.000đ/ngày.
  • 400% tổng chi trả để điều trị ung thư (giai đoạn đầu và sau).
  • Tổng quyền lợi lên đến 500% STBH.

  2 – Quyền lợi khi tham gia:

  • Ung thư giai đoạn đầu: 25% STBH (tối đa 04 lần chi trả).
  • Hỗ trợ phẫu thuật điều trị, phục hồi: 25% STBH (tối đa 04 lần chi trả).
  • Biến chứng thai sản: 50% STBH (tối đa 02 lần chi trả).
  • Ung thư giai đoạn sau: 200% STBH.

  3 – Minh họa quyền lợi khi tham gia sản phẩm

  Chị Ly 30 tuổi tham gia sản phẩm chính của Phú Hưng Life, đính kèm sản phẩm bổ trợ – bệnh hiểm nghèo cho phụ nữ.

  • Số tiền bảo hiểm: 100 triệu đồng
  • Thời hạn bảo hiểm: 30 năm
  • Mức phí 680.000 đ/năm (khoảng 2.000đ/ngày)

  Các quyền lợi:

  • Ung thư giai đoạn đầu: 25 Triệu (tối đa 04 lần chi trả)
  • Hỗ trợ phẫu thuật điều trị, phục hồi: 25 Triệu  (tối đa 04 lần chi trả)
  • Ung thư giai đoạn sau: 200 Triệu (sau đó sản phẩm bổ trợ chấm dứt hiệu lực)
  • Biến chứng thai sản: 50 Triệu (tối đa 02 lần chi trả)

  4 – Các điều kiện kiện tham gia

  Độ tuổi: 18-65 tuổi.

  D. Hỗ trợ chi phí nằm viện

  1 – Lý do nên tham gia:

  • Hỗ trợ các chi phí phát sinh khi nằm viện.
  • 200% STBH quyền lợi nằm viện tại Khoa hồi sức tích cực.
  • 500% STBH quyền lợi hỗ trợ chi phí phẫu thuật.

  2 – Quyền lợi khi tham gia:

  • Hỗ trợ chi phí nằm viện: 100% STBH/ngày (lên đến 100 ngày/năm).
  • Nằm viện tại Khoa hồi sức tích cực: 100% STBH/ngày (lên đến 30 ngày/năm).
  • Điều trị bệnh hiểm nghèo: thêm 100% STBH/ngày (lên đến 30 ngày/năm).
  • Hỗ trợ chi phí phẫu thuật: 500% STBH/lần.

  3 – Minh họa quyền lợi khi tham gia sản phẩm

  Anh A 30 tuổi tham gia sản phẩm chính của Phú Hưng Life, đính kèm sản phẩm bổ trợ – Hỗ trợ chi phí nằm viện

  • Số tiền bảo hiểm 200 ngàn
  • Thời hạn bảo hiểm: tái tục hàng năm
  • Mức phí 520 ngàn đồng/năm (khoảng 1.400đ/ngày)

  4 – Các điều kiện kiện tham gia

  Độ tuổi: 01-55 tuổi.

  E. Hỗ trợ chi phí phẫu thuật

  1 – Lý do nên tham gia:

  • Hỗ trợ chi phí phẫu thuật khi chi phí y tế ngày càng cao.
  • 100% STBH quyền lợi hỗ trợ chi phí phẫu thuật.
  • 48 loại phẫu thuật: bảo vệ toàn diện.

  2 – Quyền lợi khi tham gia:

  Hỗ trợ chi phí phẫu thuật: 25% – 75% STBH (tối đa 100% STBH/năm)

  (*) STBH – Số tiền bảo hiểm: là số tiền công ty chấp thuận bảo hiểm theo Quy tắc và Điều khoản.

  3 – Minh họa quyền lợi khi tham gia sản phẩm

  Chị A 35 tuổi tham gia sản phẩm chính của Phú Hưng Life, đính kèm sản phẩm bổ trợ – Hỗ trợ chi phí phẫu

  • Số tiền bảo hiểm 100 triệu
  • Thời hạn bảo hiểm: tái tục hàng năm
  • Mức phí 525 ngàn đồng/năm (khoảng 1.400đ/ngày)

  Quyền lợi: 25 – 75 triệu tùy theo loại phẫu thuật (tối đa 100 triệu/năm)

  4 – Các điều kiện kiện tham gia

  Độ tuổi: 01-60 tuổi.

  Onlinebank

  Thông tin: Bảo hiểm nhân thọ Phú hưng phát lộc

  Định kỳ đóng phí
  Độ tuổi tham gia
  Mức phí tối thiểu 10.000.000 VNĐ
  Thời hạn đóng phí
  Thời hạn hợp đồng
  Bảo hiểm nhân thọ Phú hưng phát lộc
  Bảo hiểm nhân thọ Phú hưng phát lộc

  ×

   Nơi ở:


   Gọi cho tôi
   LưuĐã lưuRemoved from wishlist 0
   So sánh
   ×

    Báo lỗi:

    Report
    Onlinebank
    Logo
    Reset Password
    So sánh
    • Total (0)
    So sánh
    0
    Shopping cart