Ảnh hưởng của nợ xấu và cách phòng tránh

Ảnh hưởng của nợ xấu đến các khoản vay trong tương lai là điều cần tránh. Và các biện pháp để không rơi vào tình trạng nợ xấu.

1. Nợ xấu ngân hàng là gì?

Nợ xấu ngân hàng chính là những khoản nợ được phân loại từ nhóm 3 (dưới tiêu chuẩn), nhóm 4 (nghi ngờ) và nhóm 5 (khả năng mất vốn cao) theo sự phân loại của hệ thống CIC. Hay nói một cách khác nợ xấu là những khoản nợ quá hạn phải trả lãi và gốc lớn hơn 90 ngày. Đồng thời quy định các ngân hàng thương mại căn cứ vào khả năng trả nợ của khách hàng để hạch toán các khoản vay vào các nhóm thích hợp.

nợ xấu ngân hàng là gì

Nợ xấu ngân hàng là gì

CIC là tổ chức sự nghiệp Nhà nước thuộc ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Có chức năng thu nhận, lưu trữ, phân tích, và xử lý, dự báo thông tin tín dụng. Phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước.  Thực hiện các dịch vụ thông tin ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

Hơn nữa CIC sẽ quản lý các thông tin người vay qua việc các ngân hàng cung cấp về các khoản vay. Tên người vay, tổ chức vay cùng quá trình thanh toán khoản vay đó. Sau đó, CIC sẽ tổng hợp chúng thành một cơ sở dữ liệu có tính thống nhất phản ánh lịch sử tín dụng của từng cá nhân / doanh nghiệp.

2. Các hình thức phân loại ảnh hưởng của nợ xấu

  • Nhóm 1: Dư nợ đủ tiêu chuẩn. Là các khoản nợ có đủ khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi đúng thời hạn. Nhưng nếu như quá hạn từ 1 đến 10 ngày. Vẫn nằm trong nhóm đủ tiêu chuẩn. Nhưng sẽ bị phạt lãi quá hạn 150%.
  • Nhóm 2: Dư nợ cần chú ý. Đó là các khoản nợ quá hạn từ 10 đến dưới 90 ngày.
  • Nhóm 3: Dư nợ ở mức dưới tiêu chuẩn. Các khoản nợ quá hạn từ 90 đến 180 ngày.
  • Nhóm 4: Dư nợ có nghi ngờ. Các khoản nợ quá hạn từ 181 đến 360 ngày.
  • Nhóm 5: Dư nợ có khả năng mất vốn. Là các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày.

3. Ảnh hưởng của nợ xấu

Những khách hàng được phân loại vào nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 là những khách hàng đang mang nợ xấu trên mình. Khi đó, tất cả các ngân hàng sẽ không hỗ trợ vay tiền dưới bất kỳ hình thức nào. Khách hàng nếu thuộc nhóm 2 khả năng vay vốn thấp đi nhưng vẫn được một số ngân hàng cho vay hỗ trợ.

ảnh hưởng của nợ xấu

Ảnh hưởng của nợ xấu

Khách hàng rơi vào nhóm 1 sẽ được xem xét ở tùy từng mức độ trả quá hạn có thường xuyên hay không. Nếu khách hàng thường xuyên và liên tục trả chậm. Hoặc tổ chức tín dụng đánh giá khả năng thanh toán không tốt. Thì có thể trả chậm từ 5 đến 7 ngày cũng có thể rơi vào nợ nhóm 2.

Ranh giới giữa các nhóm nợ cũng có thể thay đổi tùy mức độ của từng khách hàng và sự đánh giá của tổ chức đó. Chứ không hẳn như các quy định ở nhóm nợ trên đối với ngày trả quá hạn.  Ngoài việc bị giới hạn hoặc không thể tiếp tục vay tại các ngân hàng. Thì khách hàng có nợ xấu sẽ không được sử dụng thẻ tín dụng. Sẽ rất khó khăn để được duyệt trong tương lai nếu bạn có nhu cầu khi đã bị liệt vào danh sách này. Và phải chờ mất một khoảng thời gian dài để được xóa nợ xấu đó.

4. Làm gì để tránh rơi vào tình trạng nợ xấu?

Trước khi tiến hành vay tiền. Khách hàng cần xem xét kỹ khả năng tài chính của bản thân. Và có tính toán trước mình cần trả bao nhiêu mỗi tháng. Cân đối được các khoản nhu cầu chi tiêu với mức thu nhập. Nếu số tiền phải trả hàng tháng quá cao không đủ chi trả. Gây ảnh hưởng đến cuộc sống thì tốt nhất không nên vay tiền. Tránh tình trạng nợ cắt cổ và không trả nổi. Tính toán cả trường hợp có biến đổi xảy ra chẳng hạn như bỗng nhiên phải nghỉ việc tạm thời. Thì vẫn có khả năng chi trả nợ khi đến hạn.

Cố gắng vay tiền nơi tổ chức tín dụng khác bù nợ càng không phải là giải pháp. Khi lịch sử tín dụng trong hai năm gần đây không tốt. Thậm chí nếu như vậy có thể bị lừa tốn các chi phí bôi trơn. Thời gian không cần thiết mà vẫn không vay được, lại mất thêm một khoản không đáng có.

 Khách hàng sử dụng dịch vụ credit card cần chú ý luôn trả nợ hết hạn. Không sử dụng quá khả năng thanh toán trong tháng. Đặc biệt không nên vượt quá 50% giới hạn nợ của thẻ.

Onlinebank
Logo
Reset Password
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0