tỷ lệ nợ xấu giảm
0
Đã phê duyệt phương án cơ cấu lại 51 tổ chức tín dụng
1

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ quyết liệt các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu theo Nghị quyết của Quốc hội ...

Onlinebank
Logo
Reset Password
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0