Hạn chế tín dụng
0
Ngân hàng tiếp tục siết mạnh tín dụng bất động sản
0

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục siết tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn của các ngân hàng. Và điều này được cho sẽ tác động nhiều nhất tới dòng tín dụng ...

Onlinebank
Logo
Reset Password
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0