Ngân hàng HSBC

Giới Thiệu

HSBC hay Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC là một trong những tổ chức tài chính và dịch vụ Ngân hàng lớn nhất thế giới tại châu Âu, châu Á Thái Bình Dương, châu Mỹ, Trung Đông và châu Phi.

Năm 2009, HSBC chính thức đưa Ngân hàng con đi vào hoạt động và trở thành Ngân hàng 100% vốn nước ngoài.

Định Hướng Phát Triển

  • Tăng lượng khách hàng
  • Phát triển thị phần
  • Tăng doanh thu và lợi nhuận trên một cơ sở ổn định và nhất quán
  • Đầu tưu vào công nghệ

Giải Thưởng

  • Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam từ 2006 đến 2012, 2014 đến 2019, do tạp chí FinanceAsia bình chọn.
  • Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam năm 2018 do Euromoney Trade Finance bình chọn.
  • Ngân hàng tư vấn cho vay tốt nhất tại Việt Nam 2018 do Asset Triple A bình chọn.
  • Ngân hàng có doanh số thanh toán qua thẻ tín dụng hàng đầu năm 2011 – 2018 do Visa trao tặng.

Kết Quả Đạt Được

HSBC là ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam xét về vốn đầu tư, mạng lưới, chủng loại sản phẩm, số lượng nhân viên và khách hàng.

Onlinebank
Logo
Reset Password
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0