Bảo hiểm nhân thọ Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Hoàn hảo B

LưuĐã lưuRemoved from wishlist 0
So sánh
  • Mức phí tối thiểu: 7 triệu
  • Độ tuổi tham gia: 1 tháng – 54 tuổi
  • Thời hạn hợp đồng: 99 tuổi
  • Thời hạn đóng phí: 93 năm
  • Định kỳ đóng phí: Tháng/quý/năm

1. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM Bảo hiểm nhân thọ Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Hoàn hảo B

Quý khách đang có một số tiền nhàn rỗi và muốn bảo vệ nó một cách thông minh nhất? Quý khách muốn tặng cho người thân một món quà ý nghĩa thể hiện tình yêu thương và trách nhiệm. Quý khách là doanh nhân và muốn tưởng thưởng những người có đóng góp tích cực vào hoạt động của doanh nghiệp mình? Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Hoàn hảo B là một lựa chọn Quý khách không thể bỏ qua.

kế hoạch tài chính trọn đời quyền lợi hoàn hảo

Tham gia Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Hoàn hảo của Chubb Life , ngoài việc được bảo vệ tài chính, Quý khách còn có được một khoản ngân sách dự phòng để sử dụng khi cần thiết hoặc tích lũy để an hưởng tuổi già hay để dành làm tài sản cho con cháu sau này.

2. QUYỀN LỢI CHI TIẾT Bảo hiểm nhân thọ Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Hoàn hảo B

Quyền lợi bảo hiểm rủi ro

a. Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong

Nếu Người được Bảo hiểm tử vong trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực, Chubb Life sẽ thanh toán số tiền Bảo hiểm bằng 125% Mệnh giá Sản phẩm bảo hiểm hoặc tỷ lệ phần trăm Giá trị Tài khoản Hợp đồng xác định theo tuổi của Người được Bảo hiểm tại thời điểm tử vong. Giá trị nào lớn hơn sẽ được áp dụng. Tỷ lệ phần trăm Giá trị Tài khoản Hợp đồng được xác định như sau:

  • Nếu Người được Bảo hiểm tử vong trong giai đoạn từ Ngày phát hành hợp đồng đến trước ngày đáo niên Hợp đồng theo sau ngày sinh nhật lần thứ 80 của người được bảo hiểm: 110% Giá trị Tài khoản Hợp đồng.
  • Nếu Người được Bảo hiểm tử vong trong giai đoạn:
Từ Ngày đáo niên Hợp đồng

sau ngày sinh nhật lần thứ

Đến trước Ngày đáo niên Hợp đồng

sau ngày sinh nhật lần thứ

% Giá trị

Tài khoản Hợp đồng

80 81 109%
81 82 108%
82 83 107%
83 84 106%
84 85 105%
85 86 104%
86 87 103%
87 88 102%
88 89 101%
89 99 100%

b. Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn 

Nếu Người được Bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn sau khi tròn 4 tuổi hoặc trước khi đủ tuổi 65 và trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực, Chubb Life sẽ thanh toán Số tiền Bảo hiểm bằng 125% mệnh giá sản phẩm bảo hiểm quy định trong Hợp đồng Bảo hiểm hoặc 110% Giá trị Tài khoản Hợp đồng tính đến ngày người được Bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Giá trị nào lớn

hơn sẽ được áp dụng khi thanh toán.

Quyền lợi đầu tư 

Bên mua Bảo hiểm được hưởng quyền lợi từ kết quả đầu tư của Quỹ liên kết chung sau khi đã khấu trừ Chi phí quản lý quỹ (1,75%/năm). Mặc dù lãi suất đầu tư luôn thay đổi, Chubb Life đảm bảo Giá trị Tài khoản Hợp đồng được tích lũy ở lãi suất tối thiểu là 5%/năm cho 10 năm hợp đồng đầu tiên và 4%/năm cho các năm hợp đồng tiếp theo cho đến khi đáo hạn Hợp đồng.

Vào ngày đáo hạn của Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực, Chubb Life sẽ thanh toán Số tiền Bảo hiểm bằng Giá trị Tài khoản Hợp đồng tại Ngày đáo hạn Hợp đồng, sau khi đã khấu trừ các khoản nợ và các khoản chi phí liên quan (nếu có).

Quyền lợi khác

Quyền lợi thanh toán trước một phần Quyền lợi Bảo hiểm khi Tử vong: Trường hợp Người được Bảo hiểm được Bác sĩ của một cơ sở y tế có thẩm quyền tiên lượng là sẽ tử vong trong 12 tháng kể từ ngày chẩn đoán bệnh, Chubb Life sẽ xem xét thanh toán trước một khoản tiền tối thiểu là 50 triệu đồng, tối đa

bằng 50% Mệnh giá Sản phẩm đang tham gia nhưng không vượt quá 500 triệu đồng. Trường hợp Người được Bảo hiểm tử vong trong vòng 30 ngày kể từ ngày Chubb Life chấp thuận thanh toán quyền lợi này, Chubb Life sẽ hoàn lại 10% của khoản tiền thanh toán trước.

3. ĐIỀU KIỆN THAM GIA Bảo hiểm nhân thọ Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Hoàn hảo B

Độ tuổi tham gia: Từ 1 tháng đến 54 tuổi

Thời hạn hợp đồng : Kể từ ngày Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực đến

Ngày đáo niên khi Người được Bảo hiểm đạt 99 tuổi

4. GIẢI PHÁP GIA TĂNG BẢO VỆ

Những Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng đi kèm:

 – Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện mở rộng

– Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc tàn tật do tai nạn mở rộng

– Quyền lợi bảo hiểm theo mức độ cho bệnh nan y

– Quyền lợi bảo hiểm cao cấp cho bệnh nan y 

– Quyền lợi bảo hiểm miễn khoản khấu trừ khi Cha Mẹ tử vong 

– Quyền lợi bảo hiểm miễn khoản khấu trừ khi Cha Mẹ mắc bệnh nan y

– Quyền lợi bảo hiểm tử kỳ dành cho Người hôn phối 

– Quyền lợi bảo hiểm miễn khoản khấu trừ hàng tháng khi Người hôn phối tử vong 

– Quyền lợi bảo hiểm tử kỳ dành cho Người giám hộ 

– Quyền lợi bảo hiểm miễn khoản khấu trừ hàng tháng khi Người giám hộ tử vong

– Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc tàn tật do tai nạn nâng cao 

– Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn 

– Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện nâng cao 

– Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện đặc biệt 

– Quyền lợi bảo hiểm miễn khoản khấu trừ hàng tháng 

– Quyền lợi bảo hiểm tử kỳ có điều chỉnh lạm phát

Onlinebank

Đặc điểm: Bảo hiểm nhân thọ Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Hoàn hảo B

Định kỳ đóng phí
Độ tuổi tham gia
Mức phí tối thiểu 7.000.000 VNĐ
Thời hạn đóng phí
Thời hạn hợp đồng
Bảo hiểm nhân thọ Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Hoàn hảo B
Bảo hiểm nhân thọ Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Hoàn hảo B

LưuĐã lưuRemoved from wishlist 0
So sánh
×

Báo lỗi:

Report
Onlinebank
Logo
Reset Password
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0