Bảo hiểm nhân thọ Kế Hoạch Tài Chính Trọn Đời – Quyền Lợi Cao Cấp

×

  Nơi ở:


  Gọi cho tôi
  LưuĐã lưuRemoved from wishlist 0
  So sánh
  • Mức phí tối thiểu: 7 triệu
  • Độ tuổi tham gia: 1 tháng – 70 tuổi
  • Thời hạn hợp đồng: linh hoạt
  • Thời hạn đóng phí: linh hoạt
  • Định kỳ đóng phí: Năm

  1. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM Bảo hiểm nhân thọ Kế Hoạch Tài Chính Trọn Đời – Quyền Lợi Cao Cấp

  Chubb Life luôn dành sự quan tâm, chăm sóc và bảo vệ toàn diện cho khách hàng ở mọi lứa tuổi, giới tính và nghề nghiệp. Với Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao cấp, Chubb Life nâng tầm bảo vệ trong giải pháp kế hoạch tài chính của mình để có thể đáp ứng cho những khách hàng có nhu cầu được bảo vệ cao, muốn duy trì ổn định mức sống cao cho những người thân yêu ngay cả khi bản thân chẳng may gặp rủi ro do tai nạn hay bệnh tật. Kế hoạch Tài chính Trọn đời –Quyền lợi Cao cấp mở ra một cánh cửa bảo vệ tối ưu cho các khách hàng tham gia với nhiều quyền lợi ưu việt.

  kế hoạch tài chính trọn đời quyền lợi cao cấp

  Có 2 lựa chọn dành cho khách hàng: 

  • Lựa chọn A
  • Lựa chọn B

  2. QUYỀN LỢI CHI TIẾT Bảo hiểm nhân thọ Kế Hoạch Tài Chính Trọn Đời – Quyền Lợi Cao Cấp

  Trong trường hợp Người được Bảo hiểm tử vong, Chubb Life sẽ chi trả cho người thụ hưởng Số tiền Bảo hiểm như sau, tùy thuộc vào Lựa chọn A hoặc Lựa chọn B mà khách hàng tham gia:

  Lựa chọn A

  • Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Bảo hiểm (MGBH) nhân với tỷ lệ phần trăm (theo bảng bên dưới) hoặc Giá trị Tài khoản Hợp đồng tính đến ngày tử vong của Người được Bảo hiểm (NĐBH), giá trị nào lớn hơn sẽ được áp dụng
  • Lần thứ nhất, Chubb Life sẽ chi trả giá trị lớn hơn của:
   – Giá trị Tài khoản Hợp đồng hoặc
   – 50% của MGBH của
   QLBHCB nhân với tỷ lệ phần trăm (theo bảng bên dưới)
  • Phần chênh lệch giữa Số tiền Bảo hiểm đã xác định và lần chi trả thứ nhất (nếu có) sẽ được Chubb Life tiếp tục chi trả làm 10 lần bằng nhau, mỗi lần 1/10, trong 10 năm. Kỳ chi trả đầu tiên được thực hiện sau 01 năm kể từ ngày Chubb Life chấp nhận chi trả QLBHCB.

  Lựa chọn B

  • Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng tổng của MGBH nhân với tỷ lệ phần trăm (theo bảng bên dưới) và Giá trị Tài khoản Hợp đồng tính đến ngày tử vong của NĐBH.
  • Lần thứ nhất, Chubb Life sẽ chi trả số tiền bằng tổng số của:
   Giá trị Tài khoản Hợp đồng và 50% của MGBH của QLBHCB nhân với tỷ lệ phần trăm (theo bảng bên dưới)
  • Phần chênh lệch giữa Số tiền Bảo hiểm đã xác định và lần chi trả thứ nhất (nếu có) sẽ được Chubb Life tiếp tục chi trả làm 10 lần bằng nhau, mỗi lần 1/10, trong 10 năm. Kỳ chi trả đầu tiên được thực hiện sau 01 năm kể từ ngày Chubb Life chấp nhận chi trả QLBHCB.

  Tùy thuộc vào tuổi của NĐBH khi tử vong, Mệnh giá Bảo hiểm của QLBHCB sẽ được điều chỉnh nhân

  với tỷ lệ % như sau:

  Thời điểm tử vong trước ngày NĐBH tròn Tỷ lệ phần trăm Mệnh giá Bảo hiểm của QLBHCB
  01 tuổi 20%
  02 tuổi 40%
  03 tuổi 60%
  04 tuổi 80%
  Từ 04 tuổi trở lên 100%

  3. ĐIỀU KIỆN THAM GIA

  Tuổi tham gia bảo hiểm

  Quyền lợi bảo hiểm Tuổi tối thiểu tham gia bảo hiểm Tuổi tối đa tham gia bảo hiểm Tuổi hết hạn bảo hiểm
  Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản – Lựa chọn A 01 tháng tuổi 70 tuổi 99 tuổi
  Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản – Lựa chọn B 01 tháng tuổi 54 tuổi  99 tuổi
  Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng 18 tuổi 60 tuổi  65 tuổi
  Quyền lợi Bảo hiểm Thương tật Toàn bộ và Vĩnh viễn 04 tuổi 60 tuổi 65 tuổi
  Quyền lợi Bảo hiểm theo Mức độ cho Bệnh Nan y 18 tuổi 60 tuổi 75 tuổi
  Quyền lợi Bảo hiểm Hỗ trợ Nằm viện Mở rộng 06 tuổi 60 tuổi 65 tuổi

  4. GIẢI PHÁP GIA TĂNG BẢO VỆ

  Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng:

  • Quyền lợi BH hỗ trợ nằm viện mở rộng
  • Quyền lợi BH theo mức độ cho bệnh nan y
  • Quyền lợi BH thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
  • Quyền lợi BH tử vong hoặc tàn tật do tai nạn mở rộng.
  Onlinebank

  Thông tin: Bảo hiểm nhân thọ Kế Hoạch Tài Chính Trọn Đời – Quyền Lợi Cao Cấp

  Định kỳ đóng phí
  Độ tuổi tham gia
  Mức phí tối thiểu 7.000.000 VNĐ
  Thời hạn đóng phí
  Thời hạn hợp đồng
  Bảo hiểm nhân thọ Kế Hoạch Tài Chính Trọn Đời – Quyền Lợi Cao Cấp
  Bảo hiểm nhân thọ Kế Hoạch Tài Chính Trọn Đời – Quyền Lợi Cao Cấp

  ×

   Nơi ở:


   Gọi cho tôi
   LưuĐã lưuRemoved from wishlist 0
   So sánh
   ×

    Báo lỗi:

    Report
    Onlinebank
    Logo
    Reset Password
    So sánh
    • Total (0)
    So sánh
    0
    Shopping cart