Bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm Tử kỳ thời hạn 10/15/20 năm – 2010

×

  Nơi ở:


  Gọi cho tôi
  LưuĐã lưuRemoved from wishlist 0
  So sánh
  • Mức phí tối thiểu: 4 triệu
  • Độ tuổi tham gia: 18-65 tuổi
  • Thời hạn hợp đồng: 10/15/20 năm
  • Thời hạn đóng phí: 10/15/20 năm
  • Định kỳ đóng phí: Năm / Nửa Năm / Quý / Tháng

  1. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM Bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm Tử kỳ thời hạn 10/15/20 năm – 2010

  Bảo hiểm Tử kỳ thời hạn 10/15/20 năm – 2010 của Chubb Life Việt Nam là một giải pháp tuyệt vời cho Quý khách mong muốn nhận được sự bảo vệ tài chính cần thiết và linh hoạt phù hợp với nhu cầu của bản thân và gia đình tại từng thời điểm.

  Bảo hiểm Tử kỳ thời hạn 10/15/20 năm – 2010

  Thông tin cần biết

  • Đây là sản phẩm bảo hiểm chính.
  • Bảo hiểm này không tham gia chia lãi và không có Giá trị hoàn lại.
  • Thời hạn hợp đồng: 10/15/20 năm.
  • Thời hạn đóng phí: bằng thời hạn hợp đồng.
  • Định kỳ đóng phí: hàng năm, hàng nửa năm và hàng quý
  • Tuổi tham gia bảo hiểm: từ 18 đến 65 tuổi.
  • Các sản phẩm bảo hiểm bổ sung có thể đính kèm: Bảo hiểm Tử vong do tai nạn, Bảo hiểm tử vong và tàn tật do tai nạn, Bảo hiểm Hỗ trợ nằm viện và Bảo hiểm Miễn đó.

  2. QUYỀN LỢI CHI TIẾT Bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm Tử kỳ thời hạn 10/15/20 năm – 2010

  Quyền lợi nổi bật

  • Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được Bảo hiểm tử vong. Nếu Người được Bảo hiểm tử vong trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực, Chubb Life sẽ thanh toán Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Sản phẩm bảo hiểm.
  • Quyền lợi miễn thẩm định sức khỏe khi có yêu cầu chuyển đổi sản phẩm bảo hiểm. Vào các ngày đáo niên, Bên mua Bảo hiểm có thể yêu cầu Chubb Life chuyển đổi Hợp đồng Bảo hiểm Tử kỳ này sang Hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ khác với Bảo hiểm Tử kỳ mà không cần thẩm định lại sức khỏe nếu thỏa mãn tất cả các điều kiện do Chubb Life nêu ra.

  3. ĐIỀU KIỆN THAM GIA

  Bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm Tử kỳ thời hạn 10/15/20 năm – 2010

  Tuổi tham gia bảo hiểm: từ 18 đến 65 tuổi

  4. GIẢI PHÁP GIA TĂNG BẢO VỆ

  Các sản phẩm bảo hiểm bổ sung có thể đính kèm: Bảo hiểm Tử vong do tai nạn, Bảo hiểm tử vong và tàn tật do tai nạn, Bảo hiểm Hỗ trợ nằm viện và Bảo hiểm Miễn đó.

  a. Bảo hiểm Tử vong do Tai nạn: 

  Có thời hạn bảo hiểm là 1 năm và có thể gia hạn từng năm. Phí bảo hiểm không đổi từng năm. Chubb Life sẽ thanh toán Số tiền Bảo hiểm bằng

  Mệnh giá Sản phẩm khi Người được Bảo hiểm 1 tử vong do tai nạn trong thời gian Hợp đồng sản phẩm bổ sung này có hiệu lực.

  b. Bảo hiểm Tử vong và Tàn tật do Tai nạn: 

  Có thời hạn bảo hiểm là 1 năm và có thể gia hạn từng năm. Phí bảo hiểm không đổi từng năm. Chubb Life sẽ thanh toán Số tiền Bảo hiểm bằng

  Mệnh giá Sản phẩm khi Người được Bảo hiểm 1 tử vong hoặc bị thương tật do tai nạn trong thời gian Hợp đồng sản phẩm bổ sung này có hiệu lực.

  c. Bảo hiểm hỗ trợ nằm viện: 

  Có thời hạn bảo hiểm là 1 năm và có thể gia hạn từng năm. Phí bảo hiểm có thể thay đổi theo năm. Chubb Life sẽ thanh toán cho mỗi ngày nằm viện của Người được Bảo hiểm 1 để phẫu thuật hoặc điều trị săn sóc đặc biệt Số tiền Bảo hiểm theo quy định trong thời gian Hợp đồng sản phẩm bổ sung này có hiệu lực.

  Onlinebank

  Thông tin: Bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm Tử kỳ thời hạn 10/15/20 năm – 2010

  Định kỳ đóng phí
  Độ tuổi tham gia
  Mức phí tối thiểu 4.000.000 VNĐ
  Thời hạn đóng phí
  Thời hạn hợp đồng
  Bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm Tử kỳ thời hạn 10/15/20 năm – 2010
  Bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm Tử kỳ thời hạn 10/15/20 năm – 2010

  ×

   Nơi ở:


   Gọi cho tôi
   LưuĐã lưuRemoved from wishlist 0
   So sánh
   ×

    Báo lỗi:

    Report
    Onlinebank
    Logo
    Reset Password
    So sánh
    • Total (0)
    So sánh
    0
    Shopping cart