Bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm Tử kỳ thời hạn 1 năm – 2010

LưuĐã lưuRemoved from wishlist 0
So sánh
 • Mức phí tối thiểu: 4 triệu
 • Độ tuổi tham gia: 18-65 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng: 70 tuổi
 • Thời hạn đóng phí: linh hoạt
 • Định kỳ đóng phí: Năm

1. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM Bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm Tử kỳ thời hạn 1 năm – 2010

Bảo hiểm Tử kỳ thời hạn 1 năm – 2010 của Chubb Life Việt Nam là một giải pháp tuyệt vời cho Quý khách mong muốn nhận được sự bảo vệ tài chính cần thiết và linh hoạt phù hợp với nhu cầu của bản thân và gia đình tại từng thời điểm.

Bảo hiểm Tử kỳ thời hạn 1 năm – 2010

2. QUYỀN LỢI CHI TIẾT Bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm Tử kỳ thời hạn 1 năm – 2010

Điểm nổi bật

 • Nếu Người được Bảo hiểm tử vong trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực, Chubb Life sẽ thanh toán Số tiền Bảo hiểm bằng 100% Mệnh giá Sản phẩm Bảo hiểm.
 • Đây là sản phẩm bảo hiểm chính.
 • Bảo hiểm này không có Giá trị hoàn lại.
 • Các sản phẩm bảo hiểm bổ sung có thể đính kèm: Bảo hiểm Tử vong do tai nạn, Bảo hiểm tử vong và tàn tật do tai nạn, Bảo hiểm Hỗ trợ nằm viện.
 • Hợp đồng Bảo hiểm được gia hạn hàng năm cho đến khi Người được Bảo hiểm 70 tuổi.
 • Mức phí bảo hiểm sẽ thay đổi khi đáo hạn Hợp đồng.

3. ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Tuổi tham gia bảo hiểm: từ 18 đến 65 tuổi.
 • Tuổi hết hạn bảo hiểm: 70 tuổi.
 • Định kỳ đóng phí: một năm

4. GIẢI PHÁP GIA TĂNG BẢO VỆ

Các sản phẩm bảo hiểm bổ sung có thể đính kèm: Bảo hiểm Tử vong do tai nạn, Bảo hiểm tử vong và tàn tật do tai nạn, Bảo hiểm Hỗ trợ nằm viện.

a. Bảo hiểm Tử vong do Tai nạn: 

Có thời hạn bảo hiểm là 1 năm và có thể gia hạn từng năm. Phí bảo hiểm không đổi từng năm. Chubb Life sẽ thanh toán Số tiền Bảo hiểm bằng

Mệnh giá Sản phẩm khi Người được Bảo hiểm 1 tử vong do tai nạn trong thời gian Hợp đồng sản phẩm bổ sung này có hiệu lực.

b. Bảo hiểm Tử vong và Tàn tật do Tai nạn: 

Có thời hạn bảo hiểm là 1 năm và có thể gia hạn từng năm. Phí bảo hiểm không đổi từng năm. Chubb Life sẽ thanh toán Số tiền Bảo hiểm bằng

Mệnh giá Sản phẩm khi Người được Bảo hiểm 1 tử vong hoặc bị thương tật do tai nạn trong thời gian Hợp đồng sản phẩm bổ sung này có hiệu lực.

c. Bảo hiểm hỗ trợ nằm viện: 

Có thời hạn bảo hiểm là 1 năm và có thể gia hạn từng năm. Phí bảo hiểm có thể thay đổi theo năm. Chubb Life sẽ thanh toán cho mỗi ngày nằm viện của Người được Bảo hiểm 1 để phẫu thuật hoặc điều trị săn sóc đặc biệt Số tiền Bảo hiểm theo quy định trong thời gian Hợp đồng sản phẩm bổ sung này có hiệu lực.

Onlinebank

Đặc điểm: Bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm Tử kỳ thời hạn 1 năm – 2010

Định kỳ đóng phí
Độ tuổi tham gia
Mức phí tối thiểu 4.000.000 VNĐ
Thời hạn đóng phí
Thời hạn hợp đồng
Bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm Tử kỳ thời hạn 1 năm – 2010
Bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm Tử kỳ thời hạn 1 năm – 2010

LưuĐã lưuRemoved from wishlist 0
So sánh
×

Báo lỗi:

Report
Onlinebank
Logo
Reset Password
So sánh
 • Total (0)
So sánh
0