Bảo hiểm nhân thọ An phúc trọn đời

×

  Nơi ở:


  Gọi cho tôi
  LưuĐã lưuRemoved from wishlist 0
  So sánh
  • Mức phí tối thiểu: 6 triệu
  • Độ tuổi tham gia: 1 tháng – 60 tuổi
  • Thời hạn hợp đồng: 100 tuổi
  • Thời hạn đóng phí: 10 năm
  • Định kỳ đóng phí: Tháng/quý/năm

  1. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM Bảo hiểm nhân thọ An phúc trọn đời

  An Phúc Trọn Đời là giải pháp hoàn hảo mang lại sự bảo vệ vững chắc và an tâm về mặt tài chính cho gia đình bạn trong suốt cuộc đời. Kết hợp linh hoạt giữa bảo vệ tài chính và tích lũy tiết kiệm, An Phúc Trọn Đời giúp bạn hoàn toàn chủ động trong việc hoạch định và thực hiện kế hoạch tài chính lâu dài với những ưu điểm nổi bật sau:

  an phúc trọn đời

  Quyền lợi bảo hiểm cao, phí bảo hiểm hợp lý.

  Linh hoạt điều chỉnh quyền lợi bảo hiểm.

  Linh hoạt trong việc đóng phí bảo hiểm

  Linh hoạt trong việc tạm ứng và rút tiền từ hợp đồng.

  Lãi suất hấp dẫn, được AIA Việt Nam cam kết tối thiểu 4%/năm.

  Linh hoạt trong hoạch định kế hoạch tài chính để phù hợp với các nhu cầu khác nhau: Kế hoạch giáo dục, Kế hoạch hưu trí, Kế hoạch tích lũy…

  AIA với sản phẩm An Phúc Trọn Đời sẽ mang lại cho gia đình bạn sự bảo vệ tài chính vững vàng.

  2. QUYỀN LỢI CHI TIẾT Bảo hiểm nhân thọ An phúc trọn đời

  Quyền lợi bảo hiểm tử vong:

  Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, An Phúc Trọn Đời mang đến hai sự lựa chọn sau đây:

  Lựa chọn 1: Nếu chẳng may người được bảo hiểm tử vong, AIA Việt Nam sẽ chi trả Số tiền bảo hiểm hiện tại tính tại thời điểm tử vong hoặc Giá trị tài khoản(1) tính tại thời điểm tử vong, tùy theo giá trị nào lớn hơn sau khi đã khấu trừ các khoản nợ.

  Lựa chọn 2: Nếu chẳng may người được bảo hiểm tử vong, AIA Việt Nam sẽ chi trả Số tiền bảo hiểm hiện tại tính tại thời điểm tử vong cộng với Giá trị tài khoản tính tại thời điểm tử vong sau khi đã khấu trừ các khoản nợ.

  Quyền lợi khi tàn tật toàn bộ vĩnh viễn:

  Nếu người được bảo hiểm chẳng may bị tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn(2); AIA Việt Nam sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm tương đương với quyền lợi khi tử vong; tính tại thời điểm AIA Việt Nam chấp nhận yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm tàn tật toàn bộ vĩnh viễn. Khoản tiền này sẽ được chia thành 10 phần và được chi trả trong 10 năm. Kể từ lần chi trả thứ 2, khách hàng sẽ được nhận thêm tiền lãi trên tổng quyền lợi tàn tật toàn bộ vĩnh viễn chưa chi trả.

  Nếu chẳng may người được bảo hiểm tử vong sau khi đã được chi trả một phần quyền lợi tàn tật toàn bộ vĩnh viễn, AIA Việt Nam sẽ thanh toán một lần số tiền còn lại cho khách hàng cộng với tiền lãi tính trên số tiền đó cho đến ngày có quyết định chi trả.

  Quyền lợi được hưởng lãi suất tích lũy trên giá trị tài khoản:

  Khách hàng sẽ được hưởng lãi suất tích lũy(3); tính theo ngày trên các khoản tiền đã đóng sau khi trừ đi các khoản phải thanh toán theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Mức lãi suất được cam kết tối thiểu là 4%/năm trong suốt thời hạn hợp đồng; được xác định là tỷ suất lợi nhuận thực tế thu được từ việc Công ty sử dụng các khoản phí bảo hiểm thu được; để đầu tư trừ đi chi phí quản lý quỹ. Công ty có chiến lược đầu tư an toàn và chủ yếu là đầu tư vào trái phiếu chính phủ.

  Quyền lợi được rút tiền từ giá trị tài khoản:

  Kể từ năm thứ hai trở đi, khách hàng có thể yêu cầu rút tiền từ giá trị tài khoản; khi đáp ứng đủ các điều kiện được quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

  Linh hoạt đóng phí: (chỉ áp dụng đối với sản phẩm chính An Phúc Trọn Đời. Đối với các sản phẩm bổ sung vẫn phải đóng phí đúng hạn).

  Khách hàng có thể chủ động điều chỉnh số phí đóng và thời gian đóng phí khi cần thiết; phụ thuộc vào các điều kiện dưới đây:

  Phí đóng thêm sẽ được tích lũy vào tài khoản của khách hàng và làm gia tăng giá trị tài khoản.

  Khách hàng có thể giảm phí đóng hoặc tạm ngưng đóng phí; và hợp đồng sẽ có thể tiếp tục được duy trì hiệu lực cho đến khi giá trị hoàn lại bằng 0. Tuy nhiên trong hai năm đầu tiên khách hàng phải đóng một khoản phí bảo hiểm; tối thiểu bằng với mức quy định của AIA Việt Nam. Giảm phí đóng hoặc ngưng đóng phí sẽ làm giảm giá trị hợp đồng; và ảnh hưởng kế hoạch tài chính đã hoạch định của khách hàng. Khách hàng có thể đóng phí trở lại bất cứ lúc nào khi có thể.

  Quyền lợi được tạm ứng từ hợp đồng:

  Kể từ năm thứ 2 trở đi và khi hợp đồng có giá trị hoàn lại(4), khách hàng có thể yêu cầu tạm ứng cho nhu cầu đột xuất của mình, tối đa không vượt quá 80% giá trị hoàn lại. Lãi suất nhận tạm ứng từ hợp đồng sẽ do AIA Việt Nam quy định theo từng thời kỳ.

  Quyền lợi được thay đổi số tiền bảo hiểm hiện tại:

  Kể từ năm thứ 2 trở đi, khách hàng có quyền yêu cầu thay đổi tăng hoặc giảm số tiền bảo hiểm tùy theo nhu cầu của mình.

  Quyền lợi khi đáo hạn:

  Vào ngày đáo hạn, khách hàng sẽ nhận được giá trị hoàn lại của hợp đồng. Đây chính là giá trị tài khoản vào thời điểm đáo hạn trừ đi các khoản nợ (nếu có). Số tiền này sẽ giúp khách hàng có một cuộc sống an nhàn phía trước hoặc sẽ là tài sản thừa kế dành cho gia đình thân yêu.

  (1): Giá trị tài khoản: vui lòng tham khảo Bảng minh họa sản phẩm. Định nghĩa và cách tính giá trị tài khoản được quy định trong điều kiện và điều khoản của hợp đồng.

  (2): Tàn tật toàn bộ vĩnh viễn: là tình trạng của Người được bảo hiểm bị mất khả năng hoàn toàn, liên tục và vĩnh viễn, do bị thương tổn hay ốm đau trong độ tuổi từ 18 đến 65, nên không thể thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ một công việc, nghề nghiệp hay hoạt động kinh doanh có thu nhập nào. 

  (3): Lãi suất tích lũy: là mức lãi suất do AIA công bố để tính số tiền lãi được cộng thêm vào Giá trị tài khoản. Mức Lãi suất tích lũy được AIA cam kết tối thiểu là 4% một năm.

  (4): Giá trị hoàn lại: vui lòng tham khảo Bảng minh họa sản phẩm. Định nghĩa và cách tính giá trị hoàn lại được quy định trong điều kiện và điều khoản của hợp đồng.

  3. ĐIỀU KIỆN THAM GIA

  Tuổi tham gia bảo hiểm: từ 30 ngày tuổi – 60 tuổi.

  Tuổi đáo hạn hợp đồng: 100 tuổi.

  Đóng phí:

  Khách hàng cần đóng phí như đã hoạch định để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch tài chính của mình. Việc đóng phí đúng hạn cũng là điều kiện cần thiết để duy trì hiệu lực của các sản phẩm bổ sung (nếu có).

  Trong hai năm đầu tiên đối với sản phẩm chính An Phúc Trọn Đời, khách hàng phải đóng một khoản phí bảo hiểm tối thiểu bằng với mức quy định của công ty.

  Các sản phẩm bổ sung có thể mua kèm:

  Bảo hiểm mọi rủi ro do tai nạn

  Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

  Hỗ trợ chi phí nằm viện

  Bồi hoàn chi phí nằm viện do tai nạn

  Quyền lợi người thanh toán

  Lưu ý:

  • Khách hàng không nên hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm vì các khoản phí phải trả có thể là rất cao trong thời gian đầu.
  • Các khoản chi phí bên mua bảo hiểm phải chịu được quy định trong Điều khoản bảo hiểm của sản phẩm An Phúc Trọn Đời.

  4. GIẢI PHÁP GIA TĂNG BẢO VỆ

  Các sản phẩm bổ sung có thể mua kèm:

  – Bảo hiểm mọi rủi ro do tai nạn

  – Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

  – Hỗ trợ chi phí nằm viện

  – Bồi hoàn chi phí nằm viện do tai nạn

  – Quyền lợi người thanh toán

  Onlinebank

  Thông tin: Bảo hiểm nhân thọ An phúc trọn đời

  Định kỳ đóng phí
  Độ tuổi tham gia
  Mức phí tối thiểu 6.000.000 VNĐ
  Thời hạn đóng phí
  Thời hạn hợp đồng
  Bảo hiểm nhân thọ An phúc trọn đời
  Bảo hiểm nhân thọ An phúc trọn đời

  ×

   Nơi ở:


   Gọi cho tôi
   LưuĐã lưuRemoved from wishlist 0
   So sánh
   ×

    Báo lỗi:

    Report
    Onlinebank
    Logo
    Reset Password
    So sánh
    • Total (0)
    So sánh
    0
    Shopping cart