Kho bạc Nhà nước phát hiện hơn 62.000 khoản chi chưa đủ thủ tục

Trong Thông cáo báo chí về Kết quả công tác trọng tâm của hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2020 ngày 23/12, Kho bạc Nhà nước thông báo đã phát hiện hơn 62.000 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, từ chối thanh toán gần 40 tỷ đồng. Đồng thời cũng từ chối chi đầu tư gần 62 tỷ đồng.

 

Đối với chi thường xuyên, lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến 15/12/2020, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát đạt 993.729 tỷ đồng, bằng 88,9% dự toán chi thường xuyên năm 2020 của Ngân sách Nhà nước (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện 62.196 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 39,6 tỷ đồng.

Đối với chi đầu tư, tính đến ngày 15/12/2020, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 là 356.806,8 tỷ đồng/471.788,7 tỷ đồng, bằng 75,6% kế hoạch năm 2020 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn so với cùng kỳ năm 2019 là 12,4%.

Lũy kế giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2019 kéo dài sang 2020 là 64.941 tỷ đồng trong tổng số 94.972,4 tỷ đồng, bằng 68,4% kế hoạch. Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã từ chối 51,9 tỷ đồng, số tiền từ chối này là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định…

Đối với chi phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 và Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, đến ngày 17/12/2020, tổng số chi lần lượt đạt 1.219 tỷ đồng và 12.820 tỷ đồng.

Mặt khác, tính đến hết ngày 21/12/2020, lũy kế thu Ngân sách Nhà nước năm 2020 đạt 1.378.307 tỷ đồng, bằng 91,14% dự toán năm. Trong đó: Thu nội địa (không kể dầu thô) đạt 1.166.669 tỷ đồng, bằng 92,29% dự toán năm; thu dầu thô đạt 33.974 tỷ đồng, bằng 96,52% dự toán năm; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 176.726 tỷ đồng, bằng 84,96% so dự toán năm.

Đặc biệt, trong năm 2020, hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Số thu, chi Ngân sách Nhà nước bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước chỉ còn chiếm tỷ lệ dưới 1%.

Theo CafeLand

×

  Nơi ở:


  Gửi yêu cầu
  ×

   Báo lỗi:

   Report
   Onlinebank
   Logo
   Reset Password
   So sánh
   • Total (0)
   So sánh
   0
   Shopping cart