ACB lãi trước thuế 9.600 tỷ đồng, tăng gần 28%

Năm 2020, ACB lãi trước thuế đạt 9.596 tỷ đồng, tăng 27,7%. Kết quả này chủ yếu đến từ sự tăng trưởng của mảng cho vay, kinh doanh chứng khoán và ngoại hối.
ACB lãi trước thuế 9.600 tỷ đồng, tăng gần 28%

Ảnh minh họa. (Nguồn: ACB)

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 của ACB

ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9.596 tỷ đồng, tăng 27,7% so với năm trước và vượt 25,7% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 7.683 tỷ đồng, tăng 27,8%.

Trong năm 2020, thu nhập lãi thuần – nguồn thu chính của ACB tăng 20,4% mang về 14.582 tỷ đồng và chiếm hơn 80% tổng nguồn thu. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán kinh doanh tăng trưởng lần lượt 59,7% và 121,4%.

Đặc biệt, lãi thuần từ chứng khoán đầu tư đạt 732 tỷ đồng, gấp gần 126 lần năm trước. Lãi thuần tăng mạnh trong bối cảnh giá trị chứng khoán đầu tư do ACB nắm giữ liên tục mở rộng trong năm 2020 đạt gần 63.400 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cuối năm 2019.

Ở chiều ngược lại, hoạt động dịch vụ lại cho thấy sự đi xuống khi chỉ mang về 1.695 tỷ đồng lãi thuần, giảm 10,6%. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác và thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần giảm lần lượt 81,4% và 31,4% xuống còn 280 tỷ và 19 tỷ đồng.

Tổng hợp các mảng kinh doanh, thu nhập hoạt động ACB trong năm 2020 đạt kỷ lục 18.161 tỷ, tăng 12,8%. Cùng với việc cắt giảm 8,2% chi phí hoạt động giúp lãi thuần ngân hàng tăng 35,3%, lên gần 10.537 tỷ đồng.

Trong năm 2020, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của ACB ở mức 941 tỷ đồng, gấp hơn 3,4 lần năm 2019.

Kết quả kinh doanh ACB trong năm 2020

Kết quả kinh doanh ACB trong năm 2020. (Nguồn: Quang Hưng tổng hợp từ BCTC)

Tính đến thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản ACB đạt 444.530 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cuối năm trước. Trong dự nợ cho vay khách hàng, tăng tương ứng lên mức 311.479 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 14,6%, đạt 353.196 tỷ đồng.

Trong năm 2020, tổng giá trị nợ xấu nội bảng của ACB tăng thêm 27%, lên gần 1.840 tỷ đồng, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng từ 0,54% lên 0,59%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu vào cuối quý IV/2020 đạt 160%.

Các chỉ tiêu tài sản của ACB

Các chỉ tiêu tài sản của ACB. (Nguồn: Quang Hưng tổng hợp từ BCTC)

Theo vietnambiz.vn

Onlinebank
Logo
Reset Password
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0