KEB Hana Bank

BIDV sẽ bán 17,65% cổ phần cho KEB Hana Bank

BIDV sẽ bán 17,65% cổ phần cho KEB Hana Bank

Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng lên mức 40.220 tỷ đồng, cổ đông Nhà nước sẽ giảm tỷ lệ sở hữu về 80,99%, cổ đông nước ngoài chiếm 15% và cổ đông ngoài nhà nước khác là ...

Onlinebank
Logo
Reset Password
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0