Bảo hiểm nhân thọ Sống vững

×

  Nơi ở:


  Gọi cho tôi
  LưuĐã lưuRemoved from wishlist 0
  So sánh
  • Mức phí tối thiểu: 5 triệu
  • Độ tuổi tham gia: 1 tháng – 8 tuổi
  • Thời hạn hợp đồng: 100 tuổi
  • Thời hạn đóng phí: 10/15/20 năm
  • Định kỳ đóng phí: Năm/ nửa năm/ quý/ tháng

  1. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM Bảo hiểm nhân thọ Sống vững

  Bảo hiểm nhân thọ Sống vững của AIA.

  sống vững

  Khi có con, ưu tiên trong cuộc sống gia đình sẽ thay đổi. Mọi tập trung sẽ dồn vào con cái. Con đường học vấn vô hình trở thành áp lực cho cả bố mẹ lẫn con cái.

  Tuy nhiên, hành trang vào đời không chỉ học vấn mà còn là sức khỏe, là kỹ năng sống. Đó mới là một cuộc sống vững vàng bạn cần cho con!

  2. QUYỀN LỢI CHI TIẾT Bảo hiểm nhân thọ Sống vững

  BẢO HIỂM HỖ TRỢ CHI PHÍ NẰM VIỆN

  • Hỗ trợ chi phí nằm viện đến 1 triệu đồng/ngày và 1,000 ngày nằm viện trong suốt thời gian hiệu lực hợp đồng.

  Lưu ý: Quyền lợi này chỉ áp dụng cho NĐBH từ 1 tuổi đến 8 tuổi.

  ĐẢM BẢO TĂNG SỐ TIỀN BẢO HIỂM VÀO CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG

  • Khách hàng có thể tăng 25% Số tiền bảo hiểm khi kết hôn hoặc sinh con mà không cần phải cung cấp bằng chứng về sức khoẻ và tài chính.

  HỖ TRỢ TÀI CHÍNH KHI KHÁCH HÀNG MẮC BỆNH UNG THƯ 

  • Khi được chẩn đoán mắc bệnh Ung thư trước 65 tuổi, khách hàng sẽ được ứng trước 25% Số tiền bảo hiểm hiện tại để trang trải chi phí điều trị.

  QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TĂNG THÊM ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG ĐÓNG PHÍ ĐẦY ĐỦ VÀ ĐÚNG HẠN

  •  Chi trả thêm 100% STBH hiện tại khi khách hàng không may tử vong do tai nạn trước 65 tuổi.

  THƯỞNG DUY TRÌ HỢP ĐỒNG

  • Khi đóng phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn, khách hàng sẽ được cộng thêm một khoản thưởng duy trì hợp đồng vào các ngày kỷ niệm hợp đồng lần thứ 10, 15 và 20.
  Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ

   

  Thưởng duy trì hợp đồng
  10 100% Tổng Số tiền tính Thưởng
  15 10% Tổng Số tiền tính Thưởng
  20 10% Tổng Số tiền tính Thưởng

  Tổng Số tiền tính Thưởng là tổng khoản lãi tích lũy vào Giá trị tài khoản cơ bản được tính vào các Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 6, 7, 8, 9 và 10 theo bảng sau:

  Ghi nhận Số tiền tính Thưởng vào Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ Số tiền tính Thưởng
  6 50% Khoản lãi đã tích lũy vào Giá trị tài khoản cơ bản từ Năm hợp đồng thứ 2 (hai) đến Năm hợp đồng thứ 6 (sáu)
  7 50% Khoản lãi đã tích lũy vào Giá trị tài khoản cơ bản từ Năm hợp đồng thứ 3 (ba) đến Năm hợp đồng thứ 7 (Bảy)
  8 50% Khoản lãi đã tích lũy vào Giá trị tài khoản cơ bản từ Năm hợp đồng thứ 4 (bốn) đến Năm hợp đồng thứ 8 (tám)
  9 50% Khoản lãi đã tích lũy vào Giá trị tài khoản cơ bản từ Năm hợp đồng thứ 5 (năm) đến Năm hợp đồng thứ 9 (Chín)
  10 50% Khoản lãi đã tích lũy vào Giá trị tài khoản cơ bản từ Năm hợp đồng thứ 6 (sáu) đến Năm hợp đồng thứ 10 (mười)

  HƯỞNG LÃI TỪ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ

  • Khách hàng sẽ được hưởng lãi từ kết quả đầu tư theo mức lãi suất tích lũy được AIA Việt Nam công bố hàng tháng. Trong mọi trường hợp, mức lãi suất công bố sẽ không thấp hơn mức lãi suất cam kết.

  RÚT TIỀN TỪ GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN

  • Khách hàng có thể rút tiền từ Giá trị tài khoản sau khi hợp đồng đã có hiệu lực được 2 năm để trang trải các nhu cầu tài chính.

  QUYỀN LỢI ĐÁO HẠN

  • Khách hàng sẽ nhận được toàn bộ Giá trị tài khoản khi Hợp đồng bảo hiểm đáo hạn.

  3. ĐIỀU KIỆN THAM GIA Bảo hiểm nhân thọ Sống vững

  Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 8 tuổi.

  Thời hạn hợp đồng; Đến 100 tuổi.

  Thời hạn đóng phí: 10,15 hoặc 20 năm

  4. GIẢI PHÁP GIA TĂNG BẢO VỆ Bảo hiểm nhân thọ Sống vững

  BẢO HIỂM MIỄN THU PHÍ ĐẶC BIỆT CHO BỐ HOẶC MẸ 

  Khi NĐBH của sản phẩm bổ sung này (Bố hoặc Mẹ) tử vong hoặc TTTB&VV:

  • Nhận ngay quyền lợi hỗ trợ tài chính: 200% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ sung này.
   Miễn thu phí cơ bản sản phẩm chính và tất cả sản phẩm bổ sung đến khi kết thúc thời hạn bảo hiểm của sản phẩm bổ sung này (Không bao gồm phí tích lũy).

  BẢO HIỂM TỬ VONG VÀ THƯƠNG TẬT DO TAI NẠN CHO BỐ/MẸ

  Khách hàng sẽ nhận được:

  • 200% STBH khi tử vong do tai nạn trong các trường hợp đặc biệt.
  • Tỷ lệ % STBH khi tử vong hoặc tàn tật hoặc bỏng do tai nạn tùy theo mức độ.

  BẢO HIỂM TOÀN DIỆN BỆNH HIỂM NGHÈO CHO BỐ/MẸ (CÓ THỂ CHỌN SẢN PHẨM KHÁC) 

  • Bảo hiểm đến 63 bệnh hiểm nghèo cho các giai đoạn bệnh hiểm nghèo khác nhau.
  • Miễn thu phí bảo hiểm khi mắc bệnh hiểm nghèo từ mức độ 2
  • Nhận khoản thưởng khi không có yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, khoản thưởng này sẽ được chi trả trong mỗi kỳ xét thưởng.

  BẢO HIỂM MIỄN THU PHÍ BỆNH HIỂM NGHÈO CHO GIA ĐÌNH (TÙY CHỌN) 

  Miễn phí bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm chính và các sản phẩm bảo hiểm bổ sung khác còn hiệu lực tham gia cùng HĐBH này (không gồm phí tích lũy) khi mắc bệnh hiểm nghèo:

  • Mắc bệnh hiểm nghèo mức độ 1: miễn phí trong 60 tháng kể từ ngày đến hạn đóng phí ngay sau ngày được chẩn đoán mắc bệnh (không vượt quá thời hạn bảo hiểm).

  Khách hàng có thể tiếp tục đóng phí để tiếp tục được bảo hiểm các bệnh hiểm nghèo mức độ 2 và mức độ 3 sau khi kết thúc thời gian miễn thu phí này.

  • Mắc bệnh hiểm nghèo mức độ 2 hoặc mức độ 3: miễn phí kể từ ngày đến hạn đóng phí ngay sau ngày được chẩn đoán mắc bệnh cho đến hết thời hạn bảo hiểm sản phẩm này.

  BẢO HIỂM TỬ VONG HOẶC TÀN TẬT TOÀN BỘ VÀ VĨNH VIỄN (TTTB&VV)

  Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn giữa 2 quyền lợi bảo hiểm khác nhau tùy thuộc mức độ ưu tiên giữa bảo vệ và tiết kiệm.

  • Quyền lợi bảo hiểm cơ bản – Ưu tiên yếu tố tiết kiệm:

  Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, khách hàng sẽ nhận được số tiền lớn hơn giữa: STBH hiện tại hoặc Giá trị tài khoản, sau khi trừ đi quyền lợi bảo hiểm bệnh ưng thư đã được chi trả trước đó (nếu có).

  • Quyền lợi bảo hiểm nâng cao – Ưu tiên yếu tố bảo vệ:

  Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, khách hàng sẽ nhận được tổng giá trị của STBH hiện tại và Giá trị tài khoản, sau khi trừ đi quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư đã được chi trả trước đó (nếu có).

  Ngoài ra, trong quá trình tham gia bảo hiểm, khách hàng có thể linh hoạt điều chỉnh kế hoạch tài chính bằng cách: đổi STBH; chuyển đổi lựa chọn quyền lợi; tham gia thêm các sản phẩm bổ sung.

  Onlinebank

  Thông tin: Bảo hiểm nhân thọ Sống vững

  Định kỳ đóng phí
  Độ tuổi tham gia
  Mức phí tối thiểu 5.000.000 VNĐ
  Thời hạn đóng phí
  Thời hạn hợp đồng
  Bảo hiểm nhân thọ Sống vững
  Bảo hiểm nhân thọ Sống vững

  ×

   Nơi ở:


   Gọi cho tôi
   Danh mục: Tag:
   LưuĐã lưuRemoved from wishlist 0
   So sánh
   ×

    Báo lỗi:

    Report
    Onlinebank
    Logo
    Reset Password
    So sánh
    • Total (0)
    So sánh
    0
    Shopping cart