Xử lý nợ xấu
0
Trích lập dự phòng: BIDV có lợi nhuận thuần cao nhất
0

Xếp Hạng Các Ngân Hàng Việc trích lập dự phòng rủi ro, hay cụ thể hơn là tình hình xử lý nợ xấu và kiểm soát chất lượng tín dụng đã có tác động rất lớn tới ...

0
Thống đốc NHNN chỉ đạo tăng cường xử lý nợ xấu
0

Thống đốc yêu cầu các TCTD tích cực tìm kiếm đối tác mua nợ đối với các khoản nợ đã bán cho VAMC và được VAMC ủy quyền bán nợ; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xử ...

Onlinebank
Logo
Reset Password
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0