xác suất vỡ nợ
1
Vietcombank hoàn tất thêm mô hình triển khai Basel 2
0

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa hoàn thành xây dựng các mô hình LGD/EAD bán lẻ theo phương pháp nâng cao (A-IRB). Tiếp nối thành công của ...

Onlinebank
Logo
Reset Password
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0