Vietcombank thóa vốn

Ngân hàng đua thoái vốn, giảm sở hữu chéo

Ngân hàng đua thoái vốn, giảm sở hữu chéo

Thống đốc Ngân hàng (NH) Nhà nước cho biết sẽ xử lý dứt điểm tình trạng sở hữu chéo trong hệ thống NH. Chuyển nhượng lớn lượng cổ phần NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) ...

Onlinebank
Logo
Reset Password
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0