tiền tệ

Tiền đã chạy đi đâu?

Tiền đã chạy đi đâu?

Trong năm 2020, tăng trưởng cung tiền không thấp hơn quá nhiều nhưng tăng trưởng GDP chỉ bằng hơn 1/3 so với 2019. Theo giới phân tích, rất có thể một phần lượng tiền bơm ra nền kinh tế đã chảy vào ...

Onlinebank
Logo
Reset Password
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0