Thống đốc ngân hàng Nhà Nước
0
Thống đốc NHNN chỉ đạo tăng cường xử lý nợ xấu
0

Thống đốc yêu cầu các TCTD tích cực tìm kiếm đối tác mua nợ đối với các khoản nợ đã bán cho VAMC và được VAMC ủy quyền bán nợ; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xử ...

Onlinebank
Logo
Reset Password
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0