nợ xấu giảm

Thu nhập nhân viên Vietcombank tiếp tục tăng cao

Thu nhập nhân viên Vietcombank tiếp tục tăng cao

Khả năng kiếm tiền của nhân viên được cải thiện rõ rệt, ước tính 1 người tạo ra được hơn 1,09 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Thu nhập bình quân của nhân viên Vietcombank ở mức 34,5 triệu đồng/tháng, ...

Onlinebank
Logo
Reset Password
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0