Cổ phiếu MBB
0
Vietcombank: 23,7 triệu cổ phiếu MBB và 35 triệu cổ phiếu EIB
0

Sau khi bán xong lượng cổ phiếu này, Vietcombank vẫn đang là cổ đông lớn sở hữu trên 5% vốn cổ phần tại MB và Eximbank, do đó Vietcombank vẫn sẽ tiếp tục bán ...

Onlinebank
Logo
Reset Password
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0