cổ phần BIDV
0
KEB Hana Bank sẽ nắm 603,3 triệu cổ phần của BIDV
0

Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài (dự kiến Keb Hana Bank) tại Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BID) sẽ là ...

0
BIDV sẽ bán 17,65% cổ phần cho KEB Hana Bank
0

Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng lên mức 40.220 tỷ đồng, cổ đông Nhà nước sẽ giảm tỷ lệ sở hữu về 80,99%, cổ đông nước ngoài chiếm ...

Onlinebank
Logo
Reset Password
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0