Tag: Basel II
0
Tăng vốn đối với các Ngân hàng lớn rất gian nan
0

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là đến mốc 2020 - thời điểm tất cả các ngân hàng phải áp dụng Basel II. Tuy nhiên câu chuyện tăng vốn vẫn còn rất gian nan đối ...

Logo
So sánh sản phẩm
  • Total (0)
So sánh
0