Alibaba

Jack Ma: “Thánh Sống” của giới trẻ Trung Quốc

Jack Ma: “Thánh Sống” của giới trẻ Trung Quốc

Lượng fan của nhà sáng lập Alibaba Jack Ma đã đạt tới cấp độ vượt trội. Với nhiều người, Jack Ma còn hơn là một người nổi tiếng – ông ấy là một thần tượng. Và với một vài người khác nữa, ông ấy còn ...

Onlinebank
Logo
Reset Password
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0